Jarslett har lang og bred erfaring som advokat både i privat og offentlig virksomhet og har fast eiendom som sitt hovedfelt. Hovedvekten av saker har vært innenfor områdene plan- og bygningsrett, miljø- og forurensningsrett og grunnerverv og ekspropriasjon. Hun har også erfaring fra forvaltningen og domstolen.