Hun jobber hovedsakelig med strafferett og utlendingsrett.