Lundstøl har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen og skrev masteroppgave om Arbeidstakers lojalitetsplikt ved overgang til konkurrerende virksomhet.