Skoghøy arbeider med tvistesaker på tvers av rettsområder og bransjer, herunder innen eiendom, entreprise, shipping, luftfart, IT, telekom og bank. Tage har omfattende erfaring med tvisteløsning og prosedyre, for de alminnelige domstolene, Markedsrådet og voldgiftsdomstoler, herunder også med midlertidig sikring og forhandlinger/mekling.