Bergem har en allsidig juridisk bakgrunn, men har i de siste årene vært konsentrert omkring fast eiendom, eiendomsmeglingsrett, offentlige reguleringer og compliance, herunder hvitvaskingslovgivning og personvernlovgivning/GDPR.  Han er en hyppig benyttet foredragsholder innenfor sine fagfelt, i både akademisk og bransjespesifikk sammenheng.