Under studietiden har hun spesialisert seg innen og fått særlig interesse for kontraktsrett, arbeidsrett, prosess og patent- og varemerkerett. Hun har også hatt et utvekslingsopphold ved University of Bologna.

Hun vil i hovedsak være tilknyttet avdeling for arbeidsrett.