Hun har tidligere vært sekretær i Straffelovrådet.