Hun skal jobbe innenfor et bredt spekter av firmaets kompetanseområder.