Karlsen har skrevet boken Tingsrett før eksamen (Fagbokforlaget, 2022), og han har førsteplass og topplassering i internasjonale prosedyrekonkurranser. Han er masterstudent ved det juridiske fakultet ved Universitet i Bergen.

Jussens Venner er et av Norges mest leste juridiske tidsskrift. Tidsskriftet, som er spesielt tilpasset jusstudentenes behov, er hyppig referert i juridisk litteratur og på pensumlistene til de juridiske fakultetene. Artikkelforfatterne er blant Norges fremste jurister, og tidsskriftet blir ofte sitert av Høyesterett.