Hun har tidligere arbeidet som advokat for Pasientskadenemnda, Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), Yrkesskadekontoret (tidligere Rikstrygdeverket) og som privatpraktiserende advokat. Hun har bred prosedyreerfaring, blant annet for Høyesterett.