Hun har erfaring med juridisk rådgivning og prosedyre innen individuell og kollektiv arbeidsrett både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Fuglesang har særlig kunnskap om arbeidsforhold i offentlig sektor, til sjøs og innen offshorebransjen.

Hun har tidligere vært advokat i Norges Rederiforbund, i Den norske legeforening, ved Sivilombudsmannen, i Thommessen og vit.ass. ved Institutt for privatrett, UiO.