Hjort sier i en pressemelding at Alnæs bistår selskaper, private equity-hus og finansielle institusjoner med oppkjøpsstrukturer, exit-strategier, incentivordninger og strategiske tilleggserverv. Alnæs har vært ti år i Grette, dit han kom etter nesten seks år i Haavind.