Andersen prosederte i september sin andre sak for Høyesterett, en prinsipiell sak om tomtefestelovens anvendelse og Den europeiske menneskerettskonvensjonen 1. tilleggsprotokoll artikkel 1 (EMK P1-1). Han hadde sin første prøvesak for Høyesterett i 2017.