Andersen jobber hovedsakelig med fast eiendoms rettsforhold, med fokus på tomtefesterett, kontraktsrett, plan- og bygningsrett, entrepriserett, og ekspropriasjon. Han har lang og bred prosedyreerfaring, og prosederer et stort antall saker hvert år. Thomas Andersen har siden 2011 vært partner i Dalan Advokatfirma.