Frøberg har møterett for Høyesterett og doktorgrad fra Universitetet i Oslo, og vil være tilknyttet firmaets avdeling for tvisteløsning.