Ravndal kommer til SGB Storløkken fra Advokatfirmaet NOVA.