Pettersen har tidligere jobbet som advokat i Urbanium og Bing Hodneland advokatselskap i Oslo. Hun er spesialisert innen eiendomsutvikling, herunder plan- og bygningsrett, eiendomsorganisering og eierseksjonsrett.