Sverdrup fyller embetet som blir tomt når Clement Endresen går av med pensjon. Endresen erstattes av Aage Thor Falkanger fra nyttår, når han kommer tilbake til Høyesterett etter seks år som Sivilombudsmann. Dette blir Sverdrups femte konstitusjon i Høyesterett, forrige gang var våren 2018.