Lilaas Larsen har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo våren 2020. Hun har tidligere jobbet i Jussbuss, både som medarbeider på utlendingsrettsgruppen og som daglig leder.

Larsen kommer fra stillingen som forsker på prosjektet «Rettssikkerhet 2020» ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo.