– Tor er en drivende dyktig advokat, og vi er veldig glade for å få ham med på laget. Mange av oss kjenner Tor fra før, som motpart i transaksjoner, tidligere kollega, foredragsholder og medlem i lov- og fagutvalg. Tor imponerer oss både som advokat og som leder. Han har vært en sentral drivkraft i å bygge opp Tenden til å bli et ledende advokatfirma utenfor de store byene, skriver Harald Hellebust, leder for Wiersholms M&A-avdeling, i en pressemelding.

Bechmann tiltrer i Wiersholm 1. november 2022.