Knudsen har møterett for Høyesterett og betydelig prosedyreerfaring. Han har ført 17 saker for Høyesterett, og vil i KPMG både ha lederansvar for Legal & Advisory, og for juristene i Forensics.