Skaug har en Master i rettsvitenskap fra UiB. Hun har tidligere hatt både traineeopphold og skriveplass hos Ræder og skrev masteroppgave i skjæringsfeltet mellom sivilprosess og likestillings- og diskrimineringsrett. Oppgavens tittel var «Rettslig klageinteresse i likestillings- og diskrimineringsretten».