Evjenth har lang arbeidserfaring innenfor arbeidsrett, idrettsjuss, strafferett og har omfattende prosedyreerfaring. I Advokatfirmaet Dehn DA vil han videreføre sitt arbeid innenfor disse rettsområdene.