Han har over 20 års erfaring innen internasjonal personbeskatning og har omfattende kunnskap innenfor de fleste rettsområder som berøres av grensekryssende mobilitet for selskaper og enkeltpersoner.