Storberget vil inngå som en lederressurs både i Norge og på nordisk nivå, og vil særlig styrke FCG innen corporate compliance, compliancemetodikk, ESG, forretningsutvikling og innovasjon. Torgeir kommer fra stilling som prosjektleder og fagansvarlig i JUS, og har tidligere erfaring fra blant annet Advokatfirmaet Selmer, politiet, kommunikasjon i JCP og som kommisjonsmedlem i ICCs internasjonale ekspertkommisjon innen antikorrupsjon og ansvarlig næringsliv.