Dalheim har vært i Arntzen de Besche i nesten 17 år, og er spesialist innen arbeidsrett. Han er en av forfatterne bak kommentarutgaven til arbeidsmiljøloven, og var nylig medlem av Varslingsutvalget, som i fjor avga NOU 2018: 6.