Aansløkken har bakgrunn som forsvarer og politiadvokat, og er fast bistandsadvokat for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Djerv Advokatfirma AS retter seg primært mot strafferett, med særlig fokus på miljøkriminalitet og økonomisk kriminalitet. Firmaet satser også spesielt på klienter innen grupper med økt yrkesrisiko, som blant annet politi, brann, forsvar, helse og sikkerhetsbransjen.