Han har utstrakt erfaring med eiendomsutvikling, reguleringsprosesser, etablering og tinglysing av rettigheter, og svært god erfaring med fradelingsprosesser, sammenslåing, og seksjonering.