Hun har også erfaring fra det offentlige og andre advokatfirmaer. Haugland har et særlig engasjement og interesse for eiendomsrelaterte problemstillinger, og arbeider bredt innenfor fagfeltet.