I oppgaven var temaet brudd på hytteforbudet, som ble vedtatt av norske myndigheter i vår som et Covid-19 smittevernstiltak. Vinnerne representerte forsvarersiden i saken. Dommere var Hjort-partnere Henrik Boehlke og Christian Hjort, Schjødt-partner Thomas Horn og høyesterettsdommer Erik Thyness.