Han har også vært rådgiver i Rikstrygdeverket/Arbeids- og velferdsdirektoratet.