Riksfjord er juridisk rådgiver og prosessfullmektig for klienter i tvister innenfor en rekke bransjer, inkludert bank, finans, private equity og venture capital, eiendomsutvikling, handel, industri, shipping, forsikring, energi, havbruk og fiskeri med videre.

Han har erfaring som partner i CLP, i tillegg til 10 års erfaring fra Schjødt, hvorav to år som partner. Han har også erfaring som dommerfullmektig.