Han er juridisk rådgiver og prosessfullmektig for klienter i tvister innenfor en rekke bransjer, inkludert bank, finans, private equity og venture capital, eiendomsutvikling, handel, industri, shipping, forsikring, energi, havbruk og fiskeri mv. Han er også rådgiver og prosessfullmektig for styremedlemmer, revisorer og advokater i ansvarssaker.