Hordvik skrev master om og problematiserte det passive medvirkningsansvaret innad strafferetten.