Hun er spesialisert innen personvern og IT, og jobber herunder også med digitaliseringsprosjekter i finanssektoren.