Andersen prosederte i prøvesaken for Høyesterett et spørsmål om majoritetsaksjonær og daglig leder var erstatningsansvarlig for mindretallsaksjonærs tap som følge av at aksjeselskapets drift opphørte.