Yngve Skogrand kom til Riisa & Co i 2012, etter fem år i BACH AS. Han jobber med forsikrings- og erstatningsrett, med særlig vekt på personskadeerstatning og ansvar.