Ankeforhandlingene i klimasøksmålet

Her finner du opptak av alle sendingene fra ankeforhandlingen i klimasøksmålet

Se opptakene i avspilleren over eller i ekstern avspiller.

På grunn av smittesituasjonen gjennomføres ankeforhandlingen som fjernmøte. Prosessfullmektigene prosederer fra hver sine lokaler i Høyesteretts Hus. Partsrepresentanter mv. og representanter for pressen følger ankeforhandlingen fra Høyesteretts Møtesal.

Tidsplan

  • onsdag 4. november 2020 kl. 09.00 - 14.30
  • torsdag 5. november 2020 kl. 09.00 - 14.30
  • fredag 6. november 2020 kl. 09.00 - 14.30
  • mandag 9. november 2020 kl. 09.00 - 14.30
  • tirsdag 10. november 2020 kl. 09.00 - 14.30
  • onsdag 11. november 2020 kl. 09.00 - 14.30
  • torsdag 12. november 2020 kl. 09.00 - 14.30

Les også disse sakene

– Det er ikke slik at man bevisst har beveget seg inn i en gråsone

Engelsk advokat, tidligere ansatt ved EFTA- og EU-domstolen

Diana L. Torrens

Kommentar

Norske advokater fremstår lite opplærte i kunsten «oral advocacy»

Kommunen gikk på nok et sparkesykkeltap i Trondheim

– Både ESA og Kommisjonen støtter fullt ut konklusjonen

– Stortinget må få en rettsstatsmelding

EU-parlamentet fordømmer Polens abortlov