Ankeforhandlingene i klimasøksmålet

Her finner du opptak av alle sendingene fra ankeforhandlingen i klimasøksmålet

Se opptakene i avspilleren over eller i ekstern avspiller.

På grunn av smittesituasjonen gjennomføres ankeforhandlingen som fjernmøte. Prosessfullmektigene prosederer fra hver sine lokaler i Høyesteretts Hus. Partsrepresentanter mv. og representanter for pressen følger ankeforhandlingen fra Høyesteretts Møtesal.

Tidsplan

  • onsdag 4. november 2020 kl. 09.00 - 14.30
  • torsdag 5. november 2020 kl. 09.00 - 14.30
  • fredag 6. november 2020 kl. 09.00 - 14.30
  • mandag 9. november 2020 kl. 09.00 - 14.30
  • tirsdag 10. november 2020 kl. 09.00 - 14.30
  • onsdag 11. november 2020 kl. 09.00 - 14.30
  • torsdag 12. november 2020 kl. 09.00 - 14.30

Les også disse sakene

Høyesterett godtar fransk kryptoavlytting som bevis i Norge

Også Tromsø-ransakingen ankes til Høyesterett

Dom om Tinder-utpressing må oppheves – lagdommerens konstitusjon var utløpt

Pensjonert lagdommer

Iver Huitfeldt

Kommentar

Ransakingene: Hvor er rettskildene?

Datatilsynet mener Stortinget var grovt uaktsomt – stortingsdirektøren sier opp

Høyesterett: Ikke i strid med EMK å bruke foretaksstraff ved anonyme feil