Følg Nav-saken direkte fra EFTA-domstolen her i dag

Her kan du følge sendingen fra EFTA-domstolen direkte torsdag 25/11 fra 09:30

Les også disse sakene

Norge frikjent i EMD etter klage over fjernavhør

ABG Sundal Collier: – M&A-markedet mer enn doblet på 10 år

Høyesterett opphevet ankenektelsen – straffen kuttet fra to år til tre måneder

Advokat (H)

Steinar Mageli

Kommentar

Er Tilsynsutvalgets saksbehandlinsregler gitt for å sikre frifinnelse?

Dansk utvisningspraksis i skuddlinjen i Strasbourg

Høyesterett: Formannskapsmedlemmer kan være meddommere