I dag skulle egentlig en tre dager lang, alvorlig skatteunndragelsessak startet i Stavanger tingrett. Men da dommeren ble syk, fantes det ingen fleksibilitet igjen i systemet. Skulle saken avvikles, måtte noe annet avlyses i stedet.

– Jeg har vært dommer siden 1984, og domstolleder i 15 år, og jeg har aldri opplevd noe liknende. Det var satt av tre dager, med vitner og sakkyndige, og når dommeren ble syk, hadde vi ingen mulighet til å omrokere. Det er første gangen i min dommerhistorie at vi har utsatt en sak grunnet dommermangel. Og dette er nok bare begynnelsen, etter min oppfatning, sier Bjørnestad.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Helt korrekt

I en kronikk Rett24 publiserte i morges, skriver partner og daglig leder i Advokatfirmaet Torstrup Kristoffer Lerum om det han mener er systematisk nedbygging av domstolene.

Les Lerums kronikk her

– Det som beskrives i denne kronikken er helt korrekt. Stavanger tingrett har siden 2016 mistet tre av fem dommerfullmektiger, altså tre dømmende årsverk. I tillegg har vi mistet 1,5 saksbehandlerstilling, og vi er pålagt å spare ytterligere 1,6 millioner fra nå og ut året. Jeg vet ikke min arme råd. Vi opplever at disse ABE-kuttene rammer de dømmende årsverk, til tross for at daværende justisminister Anundsen, på et møte med oss domstolledere, sa at «det aldri hadde vært meningen at kuttene skulle ramme dommerstillingene».

Desillusjonert

Bjørnestad mener den svake økonomien går ut over både saksavviklingen og rettssikkerheten.

– Til tross fra klare advarsler fra oss domstolledere og Domstoladministrasjonen, styrer våre folkevalgte helt bevisst mot lengre saksbehandlingstid, svekket rettssikkerhet og et dårligere arbeidsmiljø. Advokatene begynner jo nå å registrere dette, de ser slitasjen, og nå begynner jeg også å merke at det gir seg utslag i arbeidsmiljøet. Det er nitrist. Vi berammer nå saker så langt frem som etter sommeren 2019, hvilket har en klar side til rettssikkerhet. På det rettssøkende publikums vegne er jeg rett og slett desillusjonert og fortvilet, sier Bjørnestad.

Domstoldirektør Sven Marius Urke varslet etter fremleggelsen av statsbudsjettet sist uke, at det fortsatt går mot oppsigelser i domstolene i 2019.

Les om statsbudsjettet her