I dag holder Stortinget sin andre høring i Nav-saken. Der er blant andre Finn Arnesen innkalt, og mye oppmerksomhet vil etter alt å dømme bli viet den mye omtalte og ikke offentliggjorte arbeidsgrupperapporten fra 2014. Nav-utvalget har lest den, og refererer fra den i Nav-rapporten, men regjeringen har ikke villet gi den til Stortingets konstitusjons- og kontrollkomité. Begrunnelsen er at den regnes som et internt dokument.

I går uttalte Finn Arnesen til Rett24 at det man trengte å vite om denne rapporten er referert i granskningsutvalgets gjennomgang, men det er ikke alle enig i. Professorene Ingunn Ikdahl og Christoffer C. Eriksen skriver i deres Nav-blogg at Arnesen-utvalget ikke følger «tråden til endes».

ingunn ikdahl.jpg
Professor Ingunn Ikdahl.

– I 2017, da stortingsmeldingen kom, skjerpet myndighetene regler knyttet til oppholdskrav for flere ytelser. Stortingsmeldingen sier uttrykkelig at disse innstrammingene, blant annet for pleiepenger, er tiltak som begrenser trygdeeksport, sier Ikdahl.

– Men dette var jo tre år etter arbeidsgruppens rapport i 2014?

– Ja, men om vi skal skjønne hvor dette kom fra, så må vi jo se på det arbeidet som skjedde før 2017. Arbeidsgruppen var et skritt på veien fra Sundvolden-plattformen i 2013, som sa at regjeringen ville begrense trygdeeksport, til Stortingsmeldingen i 2017.

For Arnesen-utvalget var det sentralt at arbeidsgruppen i 2014 kun hadde mandat til å se på situasjonen når en person var bosatt i utlandet, og at vurderingene derfor har begrenset overføringsverdi til Nav-saken, som handler om midlertidige opphold.

Høring i Stortinget i dag

For EU-kommisjonen spiller imidlertid dette tilsynelatende mindre rolle. Under høringen i EFTA-domstolen i går, felte Kommisjonens representant en knusende dom over den norske praksisen, og ikke bare i lys av trygdeforordningen av 2012. Kommisjonen mener at heller den gamle forordningen åpnet at myndighetene kunne legge generelle hindringer i veien for reiser innad i EØS-området. Kommisjonen skriver i sine observasjoner:

«Contrary to the Norwegian Government’s and ESA’s approach, the Commission remains therefore firmly convinced that, in accordance with the general principles governing the application of Regulation 1408/71, this observation may legally lead to one conclusion only, ie that Norway had no right to impose any condition, such as a prior authorization, upon N. as regards his right to export the cash sickness benefit at issue every time he went for short stays to Italy.» 

ESA leverte et annet syn på trygdeforordningen fra 1971, men kommer uansett til samme konklusjon, ettersom ESA lener seg på en tolkning av selve EØS-traktaten, som etter deres syn forbyr den norske typen restriksjoner.

– Både ESA og Kommisjonen støtter fullt ut konklusjonen, nemlig at vilkåret om opphold i Norge ikke kan forsvares før 2012. Så har de forskjellige veier til målet. Kommisjonen tar det rett og slett på trygdeforordningen innlysende må forstås sånn at dette ikke var lov, men i konklusjonen er de helt enige, sier Anders Brosveet, som sammen med John Chr. Elden er forsvarer i saken som er plukket ut til å være pilotsak for gjenopptakelse i Høyesterett.

Fredagens Nav-høring i Stortinget begynner klokken 12. Førstemann ut er Finn Arnesen. Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) skal etter programmet møte klokken 13.35.

Du kan følge høringen her.