På slutten av 90-tallet ble spørsmålet om billettkontrollørenes rett til å holde tilbake snikere gjenstand for flere runder i rettsapparatet. Konklusjonen var de ikke hadde noen slik rett, og at alle dermed rett og slett kunne velge ikke å betale gebyret dersom de ble tatt i billettkontroll.

For å bøte på dette, ble det innført en hjemmel i yrkestransportloven som ga transportselskapene hjemmel til en viss grad av maktbruk overfor snikere. Loven forutsatte imidlertid uttrykkelig at disse var ansatt i transportselskapet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kontroversiell

– Hjemmelen for å kunne holde tilbake personer som reiser kollektivt uten gyldig billett, var kontroversiell da den ble innført tidlig på 2000-tallet. Derfor ble det satt begrensninger på hvordan og hvem som kunne gjøre denne jobben, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Problemet det 20 år gamle loven skulle løse, er nå tilbake for fullt. Årsaken er at de aller fleste transportselskapene har satt ut kontrollvirksomheten til private vekterselskaper. I fjor avgjorde Høyesterett at disse kun kan benytte seg av hjemmelen for tilbakehold dersom de gjennomfører kontrollen i samarbeid med ansatte i transportselskapet.

Nå fortviler næringen, og onsdag morgen kunne Rett24 fortelle at Kollektivtransportforeningen frykter en kraftig vekst i antall reisende som ikke betaler. Ikke nødvendigvis fordi de blir holdt tilbake, men fordi vissheten om at de ikke kan bli holdt tilbake vil få flere til å droppe billetten.

– De som benytter seg av kollektivtrafikken, som samfunnet bruker mange milliarder på å utvikle, skal betale for billetten sin. De få som sniker, må gjøre opp for seg. Departementet er kjent med de aktuelle avgjørelsene som retten har gjort, og vi har mottatt henvendelsen fra Kollektivtrafikkforeningen som ønsker lovendringer på området, sier Hareide.

Ingen tidsramme

Departementet oppgir ingen tidsramme for når et eventuelt lovforslag vil være klart, og hva det i så fall kan tenkes å gå ut på. Transportnæringen har konkret bedt om en regel som gir vektere tilbakeholdsrett dersom de har gjennomført en særskilt opplæring.

– Departementet vil gjøre en grundig vurdering av saken før vi tar stilling til spørsmålet om lovendring. Vi vil helt sikkert ha dialog med både Kollektivtrafikkforeningen og andre i dette arbeidet. Her må vi gjøre en grundig og ordentlig jobb, sier Hareide.