Rolleforståelsesutvalgets rapport konkluderer med at politiet i stor grad har overlatt ansvaret for gjennomføring og organisering av opplæringen på doping- og narkotikafeltet til den private foreningen NNPF, og at dette er et demokratisk problem.

– Politiet er, som alle offentlige etater, avhengig av tillit i alle lag og grupper i befolkningen. Ansatte i politiet skal ha en høy etisk bevissthet i utførelsen av sitt yrke. Rolleforståelsesutvalget har levert en omfattende rapport som vi skal sette oss grundig inn i, men allerede nå og basert på sammendraget, ser vi at det er læringspunkter skriver politidirektør Benedicte Bjørnland i en pressemelding.

Les: Politiansatte kan ha misbrukt sin politiautoritet

Fra Stortinget kommer det nå en klar forventning om at departementet rydder opp i det rapporten har avdekket.

– Samrøret mellom politiet og lobbyorganisasjonen NNPF er en politiskandale. Nå har vi det dokumentert på svart på hvitt. Det mest alvorlige er hvordan denne saken bidrar til å svekke politiets tillit. Det har motarbeidet politiets arbeid med egen rolleforståelse og kultur. Og det har trenert en helt nødvendig realitetsorientering i norsk ruspolitikk, sier stortingsrepresentant Andreas Sjalg Unneland (SV).

Annonse

Haavind inntar Nord-Norge for vår nye storsatsning! Vil du være med?

– Må opphøre umiddelbart

– Jeg kommer nå til å kalle justisministeren Mehl til Stortinget for redegjøre for hvordan hun vil rydde opp i dette. Jeg legger til grunn at regjeringen forstår alvoret i denne saken.

Ingvild Wetrhus Thorsvik.PNG
Ingvild Wetrhus Thorsvik (V).

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) uttalte under overleveringen onsdag at departementet nå vil sette seg inn i rapporten før den beslutter hvordan den skal følges opp.

Unneland får følge av Ingvild Wetrhus Thorsvik (V).

– Tilbakemeldingen fra rolleforståelsesutvalget er krystallklar. Samrøret mellom NNPF og Politiet er et faktum. NNPF har i alt for stor grad fått styre hvilken kompetanseutvikling politiet har fått på narkotikafeltet. Dette må justisministeren og Politidirektoratet rydde opp i umiddelbart. Tilliten til politiet må gjenreises, kommenterer Thorsvik (V).

– Utvalget sier at det ikke nødvendigvis er mangel på normer og regler for politiet som har ført til dette samrøret, men heller de enkelte i politiets etterlevelse av normene og reglene. NNPF er en privatpraktiserende lobbyorganisasjon som har brukt politiets troverdighet til å fremme sine egne interesser overfor befolkningen og internt i politiet. Den praksisen må opphøre umiddelbart, sier Thorsvik, som allerede onsdag sendte skriftlig spørsmål til justisministeren om saken.

Grov svikt

Arild Hermstad fra MDG mener rapporten avdekker grov svikt fra ledelsen i politiet

– Det fremgår også av rapporten at rolleblanding mellom politiet og NNPF kan ha fått alvorlige følger for rusbrukere som har blitt utsatt for ulovlige overgrep. Det vi nå har fått dokumentert, er en rettsskandale, hvor politiet, som skal sørge for lov og orden, har brutt egne regler og lover over mange år, og utøvd sitt voldsmonopol på en måte som ikke gir folk rettssikkerhet, skriver Hermstad i en epost.