Onsdag la det såkalte Rolleforståelsesutvalget frem sin rapport. Utvalget ble i 2021 oppnevnt for å granske om ansatte i politiet har utvist god rolleforståelse i sitt forhold til den private organisasjonen Norsk narkotikapolitiforening (NNPF).

Utvalgsleder Anne-Mette Magnussen fortalte på en pressekonferanse at det etter utvalgets syn er problematisk at private aktører får stor innflytelse over kompetanseheving og opplæring i voldsmonopolet.

«Det blir et demokratisk problem, og et rettssikkerhetsproblem, når politipraksis og politipolitikk utvikles av ildsjeler i en privat forening, framfor å forankres og styres av ansvarlig politiledelse sentralt og lokalt», skriver utvalget i rapporten.

Annonse

Legal Counsel (Advokat) - Employment Law

Eksempler

I rapporten trekker utvalget også frem enkelteksempler det mener viser uheldig rolleblanding. Et eksempel er et tilfelle fra 2006, der to «representanter for NNPF», i forbindelse med foreningens konferansehelg i Haugesund, fikk betjeningen i en butikk til å fjerne t-skjorter med et «liberalt budskap» fra butikkens utstillingsvindu og sortiment:

«NNPFs fremheving av denne opptredenen som prisverdig i medlemsbladet er foruroligende, da handlingen utgjorde en uheldig og muligens lovstridig rolleblanding. Ved den beskrevne handling, dersom fremstillingen er korrekt, synes de politiansatte å ha misbrukt sin politiautoritet til å foreta inngrep i privatpersoners rettigheter, på grunnlag av tjenestepersonenes subjektive, narkotikapolitiske interesse. Handlingen innebar en mulig krenkelse av ytringsfriheten, en frihet politiet er satt til å verne om.»

Utvalget viser også til en dokumentert episode fra 2013, der NNPF inngikk avtaler med næringslivsaktører i Kristiansand om å forby personer som bar legaliseringssymbol å oppholde seg på utesteder. Videre viser utvalget til en avsløring Filter Nyheter gjorde for en tid siden, om at NNPF hadde kontaktet fylkeskommuner i forbindelse med skolevalget i 2019, med oppfordring om å fjerne Unge Venstres valgkamp-materiell, som tok til orde for legalisering av cannabis.

Ikke mangel på regler

«Samlet sett er det utvalgets oppfatning at «Bry Deg»-prosjektet har gjort det vanskelig å skille foreningens virksomhet fra politiets virksomhet når det gjelder forebygging av narkotikakriminalitet. Skillet mellom NNPF og politiet i konkrete sammenhenger har blitt utydeliggjort særlig på grunn av de politifaglige trekkene ved kampanjen, og henvisninger til politierfaring og politikunnskap», heter det i rappporten, som er enstemmig.

Utvalgets mener det ikke er mangel på regler og normer som har skapt problemer, snarere mangel på etterlevelse av disse.

Generalsekretær i NNPF Oddgeir Høyekvam sier til Politiforum at de er åpne for at rutiner kan bli bedre.

– Det har sikkert har vært situasjoner og problemstillinger som kunne vært håndtert annerledes. Vi kan ikke utelukke at medlemmer i vår organisasjon fra politiet har utvist manglende forståelse i dialog med offentlig eller private organisasjoner når de har representert foreningen, sier Høyekvam til bladet.

Hele rapporten finner du her.