ARENDAL: Håndtering av varslingssaker er blitt stor business i arbeidsrettsmiljøene, og på et debattmøte på Arendalsuka tirsdag fortalte påtroppende konsernsjef i Bane NOR, Thor Gjermund Eriksen, om stadig større advokatbruk.

Eriksen kommer fra stilling som administrerende direktør i Norsk Tipping, og har tidligere vært kringkastingssjef, konsernsjef i Amedia og sjefredaktør i Dagbladet. I tillegg har han en partipolitisk fortid i både SV og Ap, blant annet som byrådssekretær for Raymond Johansen i Oslo.

Annonse

Advokat/jurist søkes til et av Norges ledende entreprenør- og industrikonsern

Kompliseres

I paneldebatten ga Eriksen uttrykk for at bruken av advokater etter hans syn hadde en tendens til å komplisere sakene mer enn nødvendig.

– Når man ikke klarer å løse disse sakene på et ganske lavt nivå, og i stedet skal inn i varslingsreglene, så blir både arbeidstaker og arbeidsgiver mye mer bekymret for ikke å følge reglene til punkt og prikke. Da kommer det veldig fort advokater inn på begge sider.

– Føler du at advokater kobles inn fortere nå enn tidligere?

– Ja. Det mener jeg. Og det er ikke noen kritikk av advokatene egentlig. Disse sakene berører jo en rekke forskjellige regler, både personvern, ytringsfrihet, arbeidsmiljølov og så videre. Det er ganske komplekst. Og så er det blitt en tradisjon, og sånn må det antagelig være, at arbeidstaker veldig ofte får råd fra sin fagforening om å skaffe en advokat.

– Mener du fagforeningene hadde vært tjent med å sjeldnere anbefale medlemmet å hyre advokat?

– Svaret på det er vel ja. Vi burde kunne klare å gå noen flere runder internt, men det tror jeg også gjelder arbeidsgiver, sier Eriksen.

Opp i Høyesterett

Arbeidsmiljøloven har egne regler som skal følges i varslingssaker, men hva som egentlig utgjør er varsel er ikke legaldefinert. I bransjen er det nå derfor knyttet stor interesse til en sak Høyesteretts ankeutvalg henviste i sommer, om akkurat dette.

Saken gjelder en dom Frostating lagmannsrett avsa i vår. Der er faktum at en tillitsvalgt hadde sendt en epost til HR-sjefen med kritikk av ledelsen på arbeidsplassen.

Den tillitsvalgte, som senere ble omplassert, mener seg utsatt for gjengjeldelse etter varsling, men lagmannsretten kom til at den aktuelle eposten ikke utgjorde noe varsel i lovens forstand, kun en ordinær henvendelse fra tillitsvalgt til arbeidsgiver.

Annonse

Elden søker flere advokatfullmektiger

– Krever faktisk et arbeid

Arrangør for debatten i Arendal tirsdag, var Advokatfirmaet Selmer. Managing partner i Selmer, Hans-Jørgen Bender, er enig i at varslersakene ofte blir dyre affærer når advokatene kobles inn.

– Vi som advokater er jo opptatt av å ha gode prosesser, og det krever faktisk et arbeid. Du må gjennomføre intervjuer, det skal være kontradiksjon, det skal skrives rapporter Det krever mye arbeid, og dette har mange arbeidsgivere rett og slett ikke kapasitet til selv. Men jeg ser jo at mange av disse sakene blir ekstremt kostbare. Derfor er vi opptatt av å spørre om man i saker som angår arbeidsmiljøet, og saker som kanskje mer er personalsaker, få etablere prosesser som er litt enklere, som arbeidsgiver kan håndtere selv, sier Bender.

Hans kollega Eldrid Huseby Gammelsrud tror arbeidsgiverne hadde tjent på større bevissthet om hva som er varsel, og hva som er personalsak.

– Det som gjerne skjer er at en ansatt får en påstand mot seg, og da får vedkommende behov for å komme med en advokat. Da blir arbeidsgiver usikker på om dette er et varsel og hvordan det skal håndteres, og så kobler også de på en advokat. Slik fordyres ofte prosessene, sier Gammelsrud.

Saken som er henvist til Høyesterett er ennå ikke berammet, men lagmannsrettens avgjørelse finner du her.