Siden kollokviene i studietiden har Magnus Dæhlin og Pål Martin Sand tenkt at de kanskje én dag skulle lage noe helt eget. Sånn tenker nok mange, uten å ta det lenger enn til tankestadiet. 

Men våren 2016 bestemte Pål Martin og Magnus seg rett og slett for å si opp jobbene sine, leie et kontor og etablere Advokatfirmaet DSA.

– Det er jo litt drøm å bygge opp noe selv. Vi trodde kanskje vi skulle jobbe litt mindre enn vi hadde pleid å gjøre, men slik ble det jo ikke akkurat, forteller Magnus. To og et halvt år senere er de syv advokater. Startup-kontoret er byttet ut med større lokaler i Kvadraturen.

Annonse

Prosedyreadvokat

Kom fra politikk 

– Jeg tror kanskje det er noe med det å bli 40, du får lyst til å bestemme alt selv. Og så merker man etterhvert at jo større en organisasjon er, jo lenger er det fra idé til iverksettelse. Men driver du et lite og effektivt firma, så kan du få en idé på trikken og så sette den i gang før lønsj, sier Magnus.

Pål Sand Magnus Dæhlin
Magnus Dæhlin og Pål Martin Sand.

Med-gründer Pål Martin Sand kom fra en trygg jobb i olje- og energidepartementet da han bestemte seg for å satse. Fra tidligere i karriéren har han et aktivt liv i politikken, blant annet som statssekretær for justisminister Grete Faremo på tampen av levetiden til regjeringen Stoltenberg II. Noen husker ham kanskje også som representant i Oslo bystyre tidlig på 2000-tallet. Forretningsidéen har hele tiden vært å utvikle et nisjefirma som kan arbeide i skjæringspunktet mellom jus og politikk. For Sand og Dæhlin er det miljø og naturressurser, eiendom og ekspropriasjon som er i fokus.

– Å starte i ett av de store firmaene var ikke så forlokkende. Vi har hele tiden vært tydelige på at vi ville være et nisjefirma, men det er klart vi var spente på om det var mulig å være så spisset som det vi har lagt opp til, sier Pål Martin.

Har «valgt side»

Foreløpig tyder mye på at det er mulig. Med dagens digitale løsninger er infrastrukturen bak et advokatkontor billigere enn noen gang, og markedsføringen enklere. Etter oppstarten i 2016, omsatte firmaet for 10 millioner i 2017. I år ligger totalen an til å havne rundt 15 millioner.

– Vi jobber mye med skjønn og ekspropriasjon. De dyktige konkurrentene er veldig ofte tungt inne på utbyggersiden, det er færre som jobber med grunneiersiden, så det er der vi satser. Vi har vært tydelige på at vi har valgt litt side i disse sakene. Selv om vi jobber en del for kommunesektoren, tar vi i liten grad grunnerverv for det offentlige, og vi tar ikke saker for staten. Vi har også hatt stor glede av et godt nettverk i advokatbransjen. Jeg tror folk heier litt på de som tør etablere noe nytt, sier Magnus.

Annonse

Vårt skatteteam er i vekst og vi trenger flere på laget

Kommunikasjon

– Det ble bare et par måneder uten lønn. Jeg liker å tenke at vi med vår bakgrunn har litt flere verktøy i verktøykassa når vi skal lage en helhetlig strategi for klientene. Kommunikasjonsbransjen mangler juridisk spisskompetanse, mens advokatbransjen ofte mangler kompetanse innen samfunnskontakt og politikk. Store eiendoms- og infrastrukturprosjekter er politiserte. I mange av våre saker er det viktig å kunne kombinere virkemidler fra både jus, politikk og kommunikasjon, sier Pål Martin.

– Hvor mange blir dere, tror du?

– Det gjør litt vondt noen ganger når man er så smale som oss. Når man ikke er et fullservice-firma så må man si nei til oppdrag som faller utenfor våre spesialområder. Men det må vi tåle. Vi ser store fordeler med å være et nisjefirma og vil fortsatt være det. Vi hadde det oppe til debatt i partnermøtet senest i oktober, for vi prøver å stille de litt store spørsmålene med jevne mellomrom. Men vi tror vi skal være litt flere enn i dag for å være enda mer robuste - ett sted rundt 15, sier Magnus, som også mener at antallet partnere vil kunne øke.

– Samtidig er dette en vanskelig balansegang, for på ett eller annet punkt blir man så stor at man mister de korte linjene man var ute etter. Da blir jo noe av poenget borte, sier Pål Martin.