Solberg-regjeringens siste statsbudsjett ble en kalddusj for alle advokater som lever på offentlige salærsatser. Med null kroner i nominell vekst står forsvarere og bistandsadvokater foran en reallønnsnedgang i timesatsen 2022.

– Jeg skjønner godt at mange bistandsadvokater og forsvarere er forbannet. Det har i lang tid vært et etterslep i salærsatsen og det her er rett og slett ikke godt nok, sier Andreas Sjalg Unneland.

Unneland er nyvalgt stortingsrepresentant, og har fått plass i justiskomitéen. Dette skjer et år etter at Unneland, som medlem av SVs programkomité, jobbet frem en langt mer ambisiøs justisprofil enn hva SV tradisjonelt har vært kjent for. Unneland brukte det siste året før valget på å fullføre sin mastergrad i rettsvitenskap.

Les: SV vil løfte justisprofilen: – Rettssikkerheten er i krise

– En av grunnene for at jeg valgte jusstudiet, var nettopp for å få en forståelse av at det man sitter og gjør på Stortinget er å vedta lovene i Norge. Det å ha en faglig bakgrunn ser jeg på som en styrke når jeg nå skal ta fatt på justispolitikken på Stortinget, sier Unneland.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Vil prioritere rettshjelp

Etter at SV valgte å gå ut av regjeringsforhandlingene, vil den nye regjeringen ikke ha flertall på Stortinget alene. Det betyr at den fra sak til sak vil være avhengig av støtte fra minst ett annet parti. Først og fremst vil det bety SV.

– Nå skal vi i gang med arbeidet med å lage vårt alternative statsbudsjett, og der vil vi tydeliggjøre hva vi prioriterer. Jeg kan selvsagt ikke love noen sum nå, men vi skal vise hvordan vi kan styrke rettsikkerheten i samfunnet. I statsbudsjettet har Erna Solberg vist at denne regjeringen har nedprioritert rettsikkerheten for dem som trenger det mest. Det er bra at inntektsgrensen for fri rettshjelp øker for første gang siden 2009, men det er likevel slik at langt flere faller utenfor ordningen, etter åtte år med høyreregjering.

Han sier at SV vil prioritere rettshjelp og salærsatser i deres alternative statsbudsjett.

– Det er mange store utfordringer som må løses den kommende perioden. Ordningen med fri rettshjelp er i praksis avskaffet, køene i domstolene vokser og advokatprisene skyter til himmels. Det disse sakene har til felles, er at avstanden for dem som trenger rettssystemet mest blir stadig lenger. Det er en utvikling vi må snu.

Han mener SV vil få en nøkkelrolle i den kommende stortingsperioden.

– Vi kommer ikke til å akseptere kun fine festtaler om rettstaten vår. Vi er tydelige på at dersom rettsikkerheten i Norge skal styrkes kreves både en aktiv politikk og mer penger. Jeg er ikke en som kommer til å gå stille i dørene på stortinget. Det kommer regjeringen til å merke, sier Unneland.