– Det var vel Bismarck som sa at at det lyves aldri så mye som før et valg, under en krig og etter en jakt. Han kunne føyd til lønnsoppgjør. Nå er det en kamp om sannheten, og jeg ville ikke tatt for god fisk de argumentene partene nå serverer offentligheten.

Det sier partner og arbeidsrettsspesialist i SBDL, Arvid Ødegård.

Bakgrunnen er at NHO torsdag varslet at de fra tirsdag morgen vil gå til lockout mot 501 sykepleiere i 65 bedrifter. Sykepleierforbundet har i over tre uker hatt medlemmer i streik i private helsesentre og sykehoteller, men streiken har vært balansert for unngå at liv og helse settes i fare, ettersom det normalt tvinger regjeringen til å gripe inn med tvungen lønnsnemnd.

Det ønsker ikke arbeidstakerne. Men det ønsker arbeidsgiver, og lockout, som er arbeidsgiverens motstykke til streik, er en effektiv metode for å tvinge regjeringen på banen. Sist lockout var i bruk, var i 2012. Da gjaldt det en oljekonflikt i Nordsjøen.

– Lockout i miskreditt

– Lockout kom i sterk miskreditt i 1986.  Da gikk NHOs forgjenger NAF til en lockout som endte i katastrofe, rett og slett fordi det var en overdreven maktbruk som ikke hadde støtte hos noen. NAF-direktør Kraby måtte gå av som følge av den vurderingssvikten. Men både før og siden har lockout vist seg effektivt ved mer begrensede konflikter, for eksempel i Nordsjøen. Lockout er et våpen arbeidsgiversiden skal være forsiktig med, man skal ikke skyte spurv med kanoner. Men hensikten er enten å gjøre konflikten så kostbar for de streikende at de må gi seg, eller å tvinge regjeringen til å gripe inn med tvungen lønnsnemnd, sier Ødegård.

Ettersom Sykepleierforbundet betaler lønnen til de alle medlemmer som rammes av streik eller lockout, vil det bli dyrt å opprettholde konflikten fra tirsdag. Hvorvidt liv og helse er i fare, slik at myndighetene må bryte inn, er det Helsetilsynet som overvåker.

Tror på lønnsnemnd

En kilde som sitter så tett på prosessen at vedkommende ikke ønsker å bli identifisert, sier til Rett24 at en proposisjon om tvungen lønnsnemnd kan bli lagt frem i statsråd allerede i det ordinære statsrådet som holdes fredag. (Oppdatering - det kom ingen lønnsnemnd i statsråd fredag, red.anm.)

– Jeg vil tro Helsetilsynet nå er i løpende dialog med departementet om dette. Det NHO ønsker å oppnå her, er åpenbart en tvungen lønnsnemnd. Ettersom Rikslønnsnemnda er konservativ, og normalt vil følge det som er blitt avtalt i det øvrige lønnsoppgjøret, vil arbeidstakerne sjelden få gjennomslag for særskilte lønnsforhøyelser eller nye prinsipper i en lønnsnemnd, sier kilden til Rett24.

Noe av det som er med på å skape usikkerhet rundt konflikter som dette, er at prosessene ikke først og fremst er styrt av rettsregler, men av etablert praksis. Det som derimot er styrt av rettsregler, er tariffavtalen som sykepleierne prøver å få endret. Og midt under denne pågående konflikten, har Sykepleierforbundet og NHO møttes i Arbeidsretten for å tviste om omfanget av avtalen. Dom i saken er varslet 19. desember.

Folkerettslig side

Arvid Ødegård påpeker videre at en konflikt av denne typen også har en folkerettslig side.

– Det er flere ILO-konvensjoner som regulerer dette feltet, og Norge er faktisk blitt kritisert flere ganger for bruken av tvungen lønnsnemnd i Nordsjøen, sier Ødegård. Han er tvilende til om regjeringen vil varsle lønnsnemnd allerede før lockouten er et faktum, selv om dette rent teknisk er ukomplisert.

– Dette er et lite antall institusjoner, og dessuten i privat sektor. Jeg ikke sikker på om de vil gripe til det så fort. Forøvrig er det kutyme at partene avblåser konflikten før Stortinget har vedtatt selve lønnsnemnden. Det holder normalt at regjeringen varsler at det vil bli fremlagt en proposisjon, sier Ødegård.

Tvungen lønnsnemnd må vedtas i lovs form for hver enkelt konflikt.

– Men vi har tilfeller der streiken har pågått helt til Stortinget har fattet vedtak. Dette dreide seg om konflikter i Nordsjøen, sier Ødegård.

– Siste utvei

Direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn, uttalte i går at flere av de syv bedriftene som hittil er rammet av streiken risikerer å gå konkurs.

– Lockout er absolutt siste utvei, og vi beklager konsekvensene dette får for de som er rammet. Vi har strukket oss langt og snudd hver stein for å finne en løsning. Dessverre opplever vi at Sykepleierforbundet ikke viser noen vilje til å finne en reell løsning på konflikten, sa Kaltenborn ifølge nho.no.

Sykepleierforbundets leder Eli Gunhild By mener NHO viser at de ikke tar hensyn til liv og helse.

– Dette er dramatisk, og alvorlig. For første gang i historien er det varslet lockout i helsesektoren, sier By til NTB, og påpeker at NHO ikke har sendt en eneste dispensasjonssøknad. Også Arbeidstakerorganisasjonen Parat hevder NHO styrer mot tvungen lønnsnemnd for å få en slutt på konflikten.

– Dette er en overdreven reaksjon på en lovlig arbeidskonflikt, heter det i en uttalelse fra Parat.