Tirsdag kom beskjeden som har hengt i luften siden Lovavdelingen konkluderte med at Finn Arnesen var inhabil: Innstillingskomitéen til ny dommer i EFTA-domstolen må «gjenåpnes». Et nytt medlem skal erstatte Arnesen.

Komitéen avsluttet egentlig arbeidet sitt i november, da Hans Petter Graver og Michael Reiertsen ble innstilt. Deretter skulle det være opp til regjeringen å velge hvem av de to som skal nomineres, og dermed i praksis utnevnes, til jobben. Men fullt så enkelt er det altså ikke blitt.

Innstillingskomitéen er sammensatt av lederen for Innstilingsrådet for dommere, samt fire medlemmer etter forslag fra henholdsvis UD, Regjeringsadvokaten, Advokatforeningen og Høyesterett.

Annonse

Konkurranserettsteamet i Haavind opplever økt oppdragsmengde og søker en ny advokat eller advokatfullmektig for å styrke teamet!

Sitter i retten

– Utenriksdepartementet har bedt komiteens leder sammenkalle komiteen med sikte på å gjenoppta arbeidet med innstilling, uttalte pressetalsperson i UD Ragnhild Håland Simenstad tirsdag.

Leder for innstillingskomitéen er Arnfinn Agnalt. Han opplyser at komitéen vil forsøke å samles så raskt som mulig, nå med professor Ola Mestad som erstatning for Finn Arnesen. Om alle de sju søkerne skal intervjues på nytt, om bare noen av søkerne skal intervjues på nytt, eller om det finnes noen andre veier til en ny innstilling, er foreløpig ikke fastslått.

– Akkurat når vi vil kunne møtes har jeg ikke klarlagt ennå. Selv sitter jeg for tiden i en hovedforhandling, men vi vil gi dette prioritet.

– Hva ser du for deg som videre fremdrift?

– Det er det vi skal diskutere på det første møtet, så det er det for tidlig å si noe om.

– Hva er alternativene?

– Det vil jeg diskutere med komitéen før vi sier noe om, men vi har jo behov for en relativt rask fremdrift her, sier Agnalt.

Skulle tiltrådt i dag

Da stillingen som ny dommer i EFTA-domstolen ble utlyst i fjor, var onsdag 18. januar, altså dagen i dag, satt som tentativ tiltredelsesdato. Årsaken var at dette var tidspunktet for når den sittende dommerens periode utløper. EFTA-dommer Per Christiansen hadde opprinnelig planlagt å bruke denne uken til avskjedsseremonier i Brussel og Luxembourg.

Per Christiansen kontor 1.jpg
Per Christiansen. (Foto: Kjetil Kolsrud)

I stedet kan han nå trygt vente litt med å pakke sammen bøkene på kontoret.

– Slik blir det jo ikke nå, så langt jeg kan skjønne, men EFTA-domstolen må jo bli involvert i å finne en ny dato. Det må jo passe både for meg og for de andre dommerne ved domstolen, sa Christiansen til Rett24 sist uke.

– Så det er med andre ord ikke noe praktisk problem for deg å bli boende en stund ekstra i Luxembourg?

– Nei, det er ikke det.

Regelverket i EFTA er slik at den sittende dommeren ikke går av før en ny er utnevnt, så domstolens funksjon blir i utgangspunktet ikke påvirket av at prosessen i Norge forsinkes.

Annonse

Vi søker advokater/-fullmektiger til Sandefjord

Innstilte kun to

Komitéens instruks er å innstille «inntil tre kandidater» i alfabetisk rekkefølge, hvorav «så langt mulig» minst én skal være kvinne. Den forrige runden endte med at kun to ble innstilt, ingen av dem kvinner. Den eneste kvinnelige søkeren, Karin Fløistad, er samtidig den søkeren som er årsak til at prosessen må gå en æresrunde.

Les: Lovavdelingen mener Finn Arnesen var inhabil i EFTA-dommerprosessen

De øvrige medlemmene i innstillingskomitéen var, foruten Arnesen og Agnalt, høyesterettsdommer Kristin Normann, generalsekretær i Advokatforeningen Merete Smith og ekspedisjonssjef i UD Kristian Jervell.

Komitéens nye medlem, Ola Mestad, er professor ved Nordisk institutt for sjørett.