Behovet for oppdaterte barnesakkyndige utredninger har økt etter barneverndommene mot Norge i Strasbourg. Samtidig er det mange psykologer som er gått av, eller har valgt seg bort fra yrket. En av årsakene er belastningen de risikerer i møte med foreldrene til barna de skal uttale seg om.

Det skriver magasinet Fontene i en artikkel som ble publisert denne uken.

I artikkelen uttaler Ingrid Sønstebø, som er sakkyndig psykolog og tidligere styremedlem i Foreningen for sakkyndig psykologer (FOSAP), at sakkyndige som tar oppdrag etter barnevernloven og barneloven frykter å bli hengt ut i sosiale medier, og at enkelte lever med dødstrusler gjennom år.

– Vi er for få, og vi risikerer å bli hengt ut, truet og hetset. Noen opplever at rasende foreldre kontakter barna deres og øvrig familie. Uthenging i sosiale medier er vanlig, sier Sønstebø til magasinet.

Barnefaglig sakkyndige brukes i de fleste foreldretvister om fast bosted, foreldreansvar og samvær, både i saksforberedende rettsmøter og hovedforhandlinger, og i barnevernssaker.

Annonse

Legal Counsel - Competition & Antitrust

Måtte prøve 25 forskjellige

Advokat Morten Engesbak sier til Fontene at man bør vurdere å bruke sakkyndige i færre saker.

– Slik situasjonen er nå, burde man prioritert sakkyndige i de vanskeligste sakene. Det må tenkes nytt, sier Engesbak fra Advokatfellesskapet Mette Y. Larsen & Co.

Ha forteller at han nylig håndterte en foreldretvist i Oslo tingrett, der retten skulle oppnevne en barnefaglig sakkyndig. Da han purret på tidsbruken svarte tingretten at de hadde ringt 25 sakkyndige uten å finne en som kunne ta oppdraget.

Oslo tingrett bekrefter historien overfor Rett24.

– Slik er situasjonen nå. Man må regne med at det kan ta opp til et halvt år å få gjennomført en sakkyndig utredning, sier Engesbak til Fontene.

Sorenskriver Robert Versland i Agder tingrett har sett på problemstillingen på tvers av domstolene i landet. Han sier til magasinet at trenden har vært negativ i flere år, men at det nå er blitt «nærmest kritisk».